ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

Tulusate põlevkivituha lisandite kasutamine annab tsiviilehitusprojektidele hinnalt soodsaid alternatiive: selle asemel, et kasutada tavapäraselt suurel hulgal looduslikke materjale, saab projekte realiseerida stabiliseerimistehnoloogiaid ja ehituspaigas olemasolevaid pinnasematerjale kombineerides. See võib laias laastus 500 miljoni tonni võrra vähendada mittetaastuvatest ressurssidest looduslike materjalide kasutamist, millega Euroopas kaasneb raskeveokitega pikamaatransport. See on ka keskkondlikult kasulik tänu vähenevatele õhuemissioonidele ning maastiku, looduslike kruusa- ja kiviressursside ja põhjavee allikate paremale kaitsmisele. Need tulusad meetodid toovad Euroopa ühiskondadele ka majanduslikku kasu: üldiste prognooside põhjal saab Euroopas ehituskulusid vähendada peaaegu 4000 miljoni euro võrra aastas. Oodatavaid tulemusi on keeruline arvudesse panna, sest hetkel puudub vastav statistika, aga projekt hakkab saama ka täpsemaid andmeid Euroopa pikema perspektiivi näitajate kohta.


Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm