ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

OSAMAT projekt on valminud projektis osalejate kindla usu põhjal, et põlevkivituha ehitusmaterjalideks ümbertöötlemisega seotud võimalikud keskkondlikud probleemid on ületatavad põlevkivituha tehnilisi omadusi kasutades, et muuta see soodsatel tingimustel tugevateks ja veekindlateks materjalideks. Põlevkivituhka saab suurtes kogustes kasutada kohalikel ehitusturgudel ning laiema Euroopa turu jaoks muutub põlevkivituhk huvitavaks ja tasuvaks tsemendi ja teiste kallite kaubanduslike lisamaterjalide asendajaks. Põlevkivituhk on kõrvalsaadus ehk jääde; põlevkivituha tekkimisega ei kaasne energiakulu ning kasvuhoonegaaside õhku sattumist. See on väga oluline asjaolu põlevkivituha kasutamise reklaamimisel Euroopa turgudel.

Üldiselt projekt viitab jäätmeid puudutavate Euroopa strateegiate ja õigusaktide nõuetele ning propageerib jäätmete taaskasutamist ja jätkusuutlikku ringlussevõttu peatähelepanuga elulähedasele mõtlemisele ja jäätmekäitlusturgude arendamisele. Põlevkivituha muutmine väärtuslikeks erineva otstarbega ehitusmaterjalideks on Euroopa ühiskondade jaoks innustav mudel ja soodustab vastavat tüüpi tööstuslike jäätmematerjalide ümbertöötlemise heakskiitmist nt tsiviilehituses kasutamise eesmärgil.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm