ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

Projekti spetsiifilised eesmärgid projekti teostusperioodi vältel ja tähtsuse vähenevas järjestuses on:

  • pakkuda tehniliselt, keskkondlikult ja majanduslikult teostatavaid põlevkivituhal põhinevaid tsiviilrajatiste täite- ja lisamaterjale vastavate rakenduste jaoks, näiteks teede ja alade põhikihi ehitamiseks;
  • levitada projektis demonstreeritud meetodite oskusteavet ja tulemusi sihtrühmadele, nagu näiteks ametkondadele, töövõtjatele, poliitikutele, seadusandlikele organitele, teadlastele ja teistele professionaalidele ja spetsialistidele Euroopas ja Eestis;
  • tõestada põlevkivituhal põhinevate ehitusmaterjalide ja rakenduste keskkondlikku kasulikkust koos kasutustsükli keskkonnahinnanguga, näiteks: vähenenud vajadus suurtes kogustes looduslikel mittetaastuvatel materjalidel põhinevate tavaliste ehitusmaterjalide järele toob kaasa palju väiksemad CO2 emissioonid ja teiste keskkonnakahjude vähendamise;
  • tõestada seda, millist majanduslikku kasu Euroopa ühiskonnad saavad, kui kiidavad heaks vastavates tsiviilehituse rakendustes tavaliste suurte materjalikogustega seotud meetodite asemel põlevkivituha lisamaterjalina kasutamise.

Pikemas perspektiivis (viis kuni kümme aastat pärast projekti lõppemist) kiidetakse põlevkivituhal põhinevad ehitusmaterjalid Euroopas heaks ja nende kasutamine muutub tavaliseks ning nad pakuvad Euroopas olulist konkurentsi tsemendile ja teistele ehitusmaterjalidele. Põlevkivituhk on energiatootmise kõrvalsaadus ning selle loomine ei vaja energiat ega erita õhku kasvuhoonegaase. Tsemendi tootmine aga tekitab peaaegu 0,7 tonni CO2 ühe tonni tsemendi kohta. Põlevkivituha kasutamine võib aidata vähendada CO2 emissioone vähemalt 4,2 miljoni tonni võrra aastas! Selleks, et vältida transpordi kahjulikke mõjusid, tuleks põlevkivituha saadusi Euroopas peamiselt raudteel transportida – veokitega ainult lühikauguste puhul või kui teisi transpordimeetodeid ei saa kasutada.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm