ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

logo_rambollRamboll on 1945. a. Taanis rajatud juhtiv insenertehniliste teenuste, projekteerimis- ja konsultatsiooniettevõte. Praegu töötab Rambollis ligi 9000 eksperti, kes tegutsevad püsivalt Põhja-Euroopas, Venemaal, Indias ja Kesk-Idas. Peaaegu 200 Rambolli bürood 20 riigis ühendavad kohaliku kogemuse ülemaailmse teadmistebaasiga.

Ramboll pakub insenertehnilisi, konsultatsiooni-, tootearendus- ja käitlusteenuseid järgmistes valdkondades: ehitus, infrastruktuur, tööstusprotsessid, energia, vesi ja keskkond, telekommunikatsioon ja infotehnoloogia.Rambolli põhiväärtused peegeldavad tugevat panust jätkusuutlikku arendamisse, püüdes alati parandada oma lahenduste mõjusfääris olevate inimeste töö- ja elamistingimusi.

 

Ramboll Finland Oy

Ramboll Finland Oy on Soome juhtiv konsultatsiooniettevõte, mis on rajatud 1962. a. ning pakub igakülgseid teenuseid infrastruktuuri, energia- ja tööstusprotsesside, veevarustuse ja tervishoiu arendamise, jäätmekäitluse, keskkonnakaitse, keskkonnauuringute, ühiskondliku planeerimise ja loodusressursside juhtimise alal. Praegu koosneb professionaalne töötajaskond umbes 1200 liikmest ning sinna kuuluvad ehitusinsenerid, arhitektid, geoloogid, inspektorid, keskkonna- ja majandusteadlased. Ramboll Finland Oy klientuur hõlmab nii era- kui avalikku sektorit, samuti rahvusvahelisi organisatsioone ning ettevõte on täitnud rahvusvahelisi tööülesandeid rohkem kui 40 riigis. Ramboll Finland Oy on alati hoidnud oma teenuste kõrget standardit. Ramboll Finland Oy kvaliteedisüsteem järgib ISO 9001 standardit. Süsteem auditeeriti ja sertifitseeriti 1999. aastal. Ramboll Finland Oy on Soome Konsultatsiooniettevõtete Liidu (SKOL) kaudu Nõustamisinseneride Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) liige.

 

Skepast&Puhkim OÜ (endine Ramboll Eesti AS)

Skepast&Puhkim OÜ alustas tegevust 2006. aastal ning täna töötab ettevõttes üle 30 tunnustatud ja positiivse ellusuhtumisega asjatundja. Meie ettevõtte eesmärk on olla oma klientidele usaldusväärne partner parimate insenerlahenduste väljatöötamisel ning pakkuda alati veidi enam, kui neilt oodatakse. Püüeldakse nõudlike lahenduste väljatöötamisele, mis annavad kvalitatiivselt parima tulemuse nii klientidele kui ka lõppkasutajatele, ühiskonnale tervikuna. Meie põhitegevusvaldkonnad ja pakutavad tooted on järgmised:

  • transpordi infrastruktuuri objektide (sh teede ja rajatiste) projekteerimine;
  • transpordi infrastruktuuri alaste projektide ekspertiis;
  • tee-ehituse ja teehoiutööde omanikujärelevalve- ja inseneriteenus;
  • ruumiline planeerimine, sh infrastruktuuri ja joonobjektide planeeringute koostamine;
  • maastikuarhitektuur;
  • vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine, omanikujärelevalve- ja inseneriteenus;
  • keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine ja muud keskkonnaalased konsultatsioonid;
  • seminaride ja õppepäevade korraldamine.


Ettevõttes  toimib rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja 14001 nõudeid järgiv juhtimissüsteem.

 

 

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm