ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

logo_lifeLIFE programm on Euroopa Liidu keskkonnaalane rahastamisvahend. LIFE programmi üldeesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste õigusaktide rakendamisele, ajakohastamisele ja arendamisele läbi Euroopale lisandväärtust andvate katse- ja näidisprojektide kaasrahastamise.LIFE algas aastal 1992 ja tänaseks on läbitud programmi kolm faasi (LIFE I: 1992-1995 LIFE II: 1996-1999 ja LIFE III: 2000-2006). Selle aja jooksul on LIFE kaasrahastanud 3104 projekti terves ELis, andes seeläbi keskkonnakaitsele umbes € 2,2 miljardit.

LIFE + (2007-2013)Käesolev programmi faas LIFE+, kestab 2007-2013 ja eelarve on € 2,143 miljardit. Õiguslik LIFE+ alus on määruse (EÜ) nr 614/2007. LIFE+ katab ära nii keskkonna peadirektoraadi tegevuskulud kui ka kaasfinantseerimise projektides. Vastavalt LIFE+ määruse artiklile 6, vähemalt 78 protsenti LIFE+ eelarvelistest vahenditest tuleb kasutada projektide tegevuse toetusteks (st LIFE+ projektide reaalseks läbiviimiseks). Ajavahemikul 2007-2013 algatab Euroopa Komisjon ühe LIFE+ projektide taotluse vooru aastas. Projektide ettepanekud peavad sobima ühte abikõlblikku valdkonna kolmest võimalikust: LIFE+ loodus ja bioloogiline mitmekesisus, LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimine ning LIFE+ teave ja teabevahetus.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm