ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

logo_energia

Eesti Energia on riigile kuuluv ettevõte, mis tegeleb elektri- ja soojusenergia tootmise, müügi ja edastamisega. Eesti Energia grupp on Eesti suurim tööandja üle 8000 töötajaga. Selle tegevuskohtadeks on Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Jordaania ning ettevõttel on 470 000 eratarbijat ja 26 000 äriklienti.

Energiatootmise peamine tooraine – põlevkivi – kaevandatakse ettevõttele kuuluvatest kaevandustest. Energia on vahend inimeste heaolu parandamiseks. Kuid on olemas ka pahupool – energia tootmine mõjutab keskkonda. Selleks, et vähendada põlevkivi tootmise ja põlevkivi kütusena kasutamise mõju keskkonnale, seab Eesti Energia eesmärgiks tahkete jäätmete, sealhulgas põlevkivituha parema kasutuse.

Ettevõte otsib põlevkivituhale laiemat kasutust lisaks tsemendi- ja ehitusmaterjalide tööstusele näiteks teedeehitusmaterjalina.Ettevõte seab eesmärgiks põlevkivituha kasutamist järgmise kolme kuni nelja aasta jooksul neljakordistada. Antud projektiga loodetakse selles aspektis suurt läbimurret saavutada.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm