ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim
LIFE+ 09/ENV/EE/227 projekti OSAMAT raames ettenähtud katselõikude projekteerimine Narva-Mustajõe ja Simuna-Vaiatu teelõikudel on valmis.

 

20. juulil 2012 väljastas Maanteeamet Eesti Energia AS-le riigimaantee nr 12109 Narva-Mustajõe lõigu km 14,0-16,1 tee-ehitusloa nr 11. Tööde lõpptähtajaks on märgitud 31. detsember 2012.

Töid teostab vastavalt Ramboll Eesti AS poolt koostatud tee-ehitusprojektile Nordecon AS.

Sellele teelõigule rajatakse kahe erineva konstruktsiooniga lõigud:

1. katselõik, kus kasutatakse põlevkivituhka olemasoleva aluse stabiliseerimiseks (erinevad tuhkstabiliseeritud kihi paksused ja erinevad tuhad);

2. katselõik traditsioonilisel meetodil, kus rajatakse kompleksestabiliseeritud alus.

 

1. augustil 2012 väljastas Maanteeamet Eesti Energia AS-le riigimaantee nr 17192 Simuna Vaiatu lõigu km 3,0-4,0 tee-ehitusloa nr 14. Tööde lõpptähtajaks on märgitud 31. detsember 2013.

Töid teostab vastavalt Ramboll Eesti AS poolt koostatud tee-ehitusprojektile mitmes etapis Nordecon AS.

Sellele teelõigule rajatakse järgmiste konstruktsioonidega lõigud:

1. katselõik, kus kasutatakse põlevkivituhka olemasoleva aluse stabiliseerimiseks;

2. katselõik, kus teostatakse aluspinnase (turba) mass-stabiliseerimine;

3. katselõik traditsioonilisel meetodil, kus rajatakse kompleksestabiliseeritud alus või killustikalus.

Simuna-Vaiatu lõigul ette nähtud mass-stabiliseerimise töödel kasutatakse sideaine segu, mille üheks komponendiks on põlevkivituhk Eesti Energia elektrijaamast filtriblokist 8 või tsüklontuhk ja teiseks komponendiks on komposiittsement.

 

Katsetatavate materjalide sobivaimate retseptide välja töötamiseks on tehtud laboratoorsed katsetused Ramboll Soome Luopioinen'i laboratooriumis.

9-12. mail 2012 toimub Kopenhaagenis konverents Nordic Geotechnical Meeting, mille eesmärk on tugevdada inseneride ja teadlaste suhteid Põhjamaades geotehnika ja insenerigeoloogia valdkonnas. Konverentsil on kavas tutvustada projekti OSAMAT ehk põlevkivituha kasutamise võimalusi teede-ehituses.

Konverentsi kava ning täpsem informatsioon on leitav https://www.ngm2012.dk.

 

 

Alates aastast 1991 toimub Rootsis rahvusvaheline konverents WASCON, kus vahetatakse ideid jäätmete, kõrvalsaaduste ja teiste taaskasutatavate materjalide rakendamise võimaluste kohta ehituses. Sel aastal toimub konverents vahemikus 30.05 - 01.06 ning kavas on ka OSAMAT projekti tutvustamine.

Rohkem infot konverentsi päevakava ja sisu kohta on leitav www.swedgeo.se/wascon2012.

 

Septembris-oktoobris teostati Narva-Mustjõe teelõigul tuhkstabiliseeritud kihtide rajamise katsetööd (vt ka Galerii). 900 m lõigule rajati kahe erineva tuhaga tuhkstabiliseeritud katendikihid paksusega 25 cm. Sideainena kasutati põlevkivi tsüklontuhka ja põlevkivi elektrifiltri 3-bloki tuhka. Vastavalt laborianalüüsidele tuli mõlemale tuhale lisada tsementi, et tagada vajalike tugevusomaduste saavutamine. Stabiliseerimistööde ajal võeti stabiliseeritavast kihist proove, mida katsetatakse hiljem laboris, samuti võetakse täiendavaid proove jälgimisperioodi jooksul.
Kuna Narva-Mustjõe teelõigul on suur raskeliikluse osatähtsus (ca 25%) siis peale tuhkstabiliseerimise valmimist rajati teelõigule kahekihiline asfaltkate. Lisaks korrastati tee maa-ala ja vete ärajuhtimine.

Kevad-suvisel perioodil on OSAMAT projekti tegevused aktiivselt jätkunud. Maanteeamet kinnitas teelõikude tehnilised projektid, ühtlasi töötati Soome laborites välja sobivad materjalisegude retseptid, mis võimaldas alustada katselõikude rajamisega. Narva-Mustajõe lõigul alustati 37. nädalal stabiliseerimistöödega (vt Galerii).

OSAMAT projekti tegevustest ja tulemustest valmib videomaterjal, mille filmimisega alustati samaaegselt katselõikude rajamisega. 

Septembri teises pooles esitati Euroopa Komisjonile projekti progressiaruanne nr 1. 

P8242790-v

OSAMAT projekti kajastus Aktuaalses Kaameras 25.08.2011 (eestikeelne)

OSAMAT projekti kajastus Aktuaalses Kaameras 25.08.2011 (venekeelne)

27. mail 2011 toimus Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis OSAMAT pilootprojekti tutvustus, kus osalesid Eesti Energia, Maanteeameti, Nordeconi ja Rambolli esindajad. Täpsemalt saab pressiürituse kajastusega tutvuda rubriigis "Kajastus meedias".

Pressiüritust kajastati ka 27.05.2011 ERR majandusuudistes.

 

05. aprillil esitas Eesti Energia Euroopa Komisjonile OSAMAT projekti lähtearuande, kus kirjeldati septembrist 2010 kuni veebruari lõpuni 2011 toimunud tegevusi. Peamiselt on perioodil keskendutud ettevalmistavatele tegevustele - muuhulgas on tegeldud lepinguliste küsimustega, katselõigu valikuga ja ehitusloa taotlusega seotud tegevustega. Olulise projekti osana on jätkunud põlevkivituha laboratoorsed katsetused, et töötada välja sobivaim tehniline lahendus katselõikude jaoks.

Lähtearuandes tõdetakse, et projekti osapooled on teinud aktiivset koostööd, et tagada kavandatud tegevuste sujuvus ning ajagraafikust kinnipidamine. Ühtlasi toimus 25. märtsil 2011 OSAMAT projekti esimene progressikoosolek, kus olid esindatud kõik osapooled. 

Praeguses pilootprojekti etapis on Eesti Energia, Maanteeameti ja Rambolli koostöös välja valitud katselõikude asukohad. Pilootprojekt viiakse ellu kahel teelõigul:

DSC00647-v2

1. Tee nr 13109 Narva-Mustjõe lõigu km 14-16;

2. Tee nr 17192 Simuna-Vaiatu lõigu km 2,5-5.

Mõlemalt katselõigult on võetud pinnaseproovid ja saadetud laborisse analüüsimisele selgitamaks, milliseid põlevkivituha segusid katselõikude rajamisel kasutada. Eeldatavalt märtsis-aprillis 2011 selguvad laboratoorsete katsetuste tulemused. 

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm