ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim
LIFE+ 09/ENV/EE/227 projekti OSAMAT raames ettenähtud katselõikude projekteerimine Narva-Mustajõe ja Simuna-Vaiatu teelõikudel on valmis.

 

20. juulil 2012 väljastas Maanteeamet Eesti Energia AS-le riigimaantee nr 12109 Narva-Mustajõe lõigu km 14,0-16,1 tee-ehitusloa nr 11. Tööde lõpptähtajaks on märgitud 31. detsember 2012.

Töid teostab vastavalt Ramboll Eesti AS poolt koostatud tee-ehitusprojektile Nordecon AS.

Sellele teelõigule rajatakse kahe erineva konstruktsiooniga lõigud:

1. katselõik, kus kasutatakse põlevkivituhka olemasoleva aluse stabiliseerimiseks (erinevad tuhkstabiliseeritud kihi paksused ja erinevad tuhad);

2. katselõik traditsioonilisel meetodil, kus rajatakse kompleksestabiliseeritud alus.

 

1. augustil 2012 väljastas Maanteeamet Eesti Energia AS-le riigimaantee nr 17192 Simuna Vaiatu lõigu km 3,0-4,0 tee-ehitusloa nr 14. Tööde lõpptähtajaks on märgitud 31. detsember 2013.

Töid teostab vastavalt Ramboll Eesti AS poolt koostatud tee-ehitusprojektile mitmes etapis Nordecon AS.

Sellele teelõigule rajatakse järgmiste konstruktsioonidega lõigud:

1. katselõik, kus kasutatakse põlevkivituhka olemasoleva aluse stabiliseerimiseks;

2. katselõik, kus teostatakse aluspinnase (turba) mass-stabiliseerimine;

3. katselõik traditsioonilisel meetodil, kus rajatakse kompleksestabiliseeritud alus või killustikalus.

Simuna-Vaiatu lõigul ette nähtud mass-stabiliseerimise töödel kasutatakse sideaine segu, mille üheks komponendiks on põlevkivituhk Eesti Energia elektrijaamast filtriblokist 8 või tsüklontuhk ja teiseks komponendiks on komposiittsement.

 

Katsetatavate materjalide sobivaimate retseptide välja töötamiseks on tehtud laboratoorsed katsetused Ramboll Soome Luopioinen'i laboratooriumis.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm