ElLife
LIFE+ 09/ENV/EE/227
Maanteeamet Eesti Energia Nordecon Ramboll Skepast&Puhkim

Septembris-oktoobris teostati Narva-Mustjõe teelõigul tuhkstabiliseeritud kihtide rajamise katsetööd (vt ka Galerii). 900 m lõigule rajati kahe erineva tuhaga tuhkstabiliseeritud katendikihid paksusega 25 cm. Sideainena kasutati põlevkivi tsüklontuhka ja põlevkivi elektrifiltri 3-bloki tuhka. Vastavalt laborianalüüsidele tuli mõlemale tuhale lisada tsementi, et tagada vajalike tugevusomaduste saavutamine. Stabiliseerimistööde ajal võeti stabiliseeritavast kihist proove, mida katsetatakse hiljem laboris, samuti võetakse täiendavaid proove jälgimisperioodi jooksul.
Kuna Narva-Mustjõe teelõigul on suur raskeliikluse osatähtsus (ca 25%) siis peale tuhkstabiliseerimise valmimist rajati teelõigule kahekihiline asfaltkate. Lisaks korrastati tee maa-ala ja vete ärajuhtimine.

Projekti rahastamisele aitas kaasa Euroopa Komisjoni LIFE programm